Frågor och reflexioner från en läsare

I en bok måste man avgränsa sig för att inte omfattningen ska växa alltför stor. Jag har därför valt att endast fokusera på de grundprinciper som enligt min mening ett monetärdemokratiskt samhälle bygger på och som löser alla rent tekniska problem, så som inflation, skuldbördor, ojämlikhet, ojämställdhet, lågkonjunktur, rivalitet, konkurrens osv. I denna artikel tar […]

Bokrecension: Den härskande klassen av Bengt Ericson

Den härskande klassen En bok om Sveriges politiska elit Av Bengt Ericson Bengt Ericson har varit ansvarig utgivare för Dagens Industri, chefredaktör för Veckans Affärer och mångårig korrespondent i London och New York. 1991 tilldelades han Stora journalistpriset för sin grävar- och berättarförmåga. Han har tidigare gett ut 9 böcker. Den härskande klassen gavs ut […]

Bokrecension: Vad gör en bank? av Andreas Cervenka

Andreas Cervenka (född 1974) är ekonomijournalist på Svenska Dagbladet, flerfaldigt belönad för sin grävande journalistik, senast för granskningen av SCA-skandalen som tilldelades Stora Journalistpriset 2015. Boken ”Vad gör en bank?” gavs ut 2017 och är en sammanställning av tidigare krönikor i pressen som omarbetats till bokform. Författaren har tidigare gett ut boken ”Vad är pengar?” […]

Bokrecension: Den nya överklassen av Bengt Ericson

Den nya överklassen En bok om Sveriges ekonomiska elit Av Bengt Ericson Bengt Ericson har varit ansvarig utgivare för Dagens Industri, chefredaktör för Veckans Affärer och mångårig korrespondent i London och New York. 1991 tilldelades han Stora journalistpriset för sin grävar- och berättarförmåga. Han har tidigare gett ut 8 böcker. Den nya överklassen gavs ut […]

Nya upplagan publicerad

Nu är nya upplagan publicerad! Den innehåller allt material från de båda första utgåvorna i omarbetad och uppdaterad form samt en mängd nytt material, som kommunicerats i förra nyhetsbrevet, så man kan säga att det är tre böcker för priset av en. Boken innehåller totalt 397 sidor inbunden med hårdband. Det nya materialet är en […]

Ny utgåva av Monetärdemokrati

Första boken Monetärdemokrati – En ny human världsordning gavs ut 2015 och beskrev grunderna i den nya monetärdemokratiska samhällsarkitekturen. Uppföljaren Monetärdemokrati – Växelverkan med kapitalismen och vägen till det penninglösa samhället gavs ut 2016 och presenterade lösningar på hur monetärdemokratin kan växelverka med kapitalismen under en övergångsperiod då dessa båda system samexisterar. Inom ett par […]

En jämförelse mellan monetärdemokratin och Positiva pengar

Abstract De ekonomiska kriserna har varit mänsklighetens ständiga följeslagare sedan principen pengar uppfanns. Under 1900-talets globalisering och tekniska utveckling av datorer och elektroniska pengar har problemen intensifierats. Trots att många olika ekonomiska teorier och kontrollåtgärder har provats under detta århundrade har inte finanskrascherna kunnat undvikas utan är ständigt återkommande med allt större skadeverkningar på samhället. […]

Arvstvister i domstol

Såg på programmet Domstolen i SVT igår. Där granskas hur de svenska domstolarna arbetar, med videoinspelningar från rättssalarna. Den åtalade är anonymiserad i bild men man ser alla advokater, domare, lagmän osv. omaskerade. Man får följa ett antal fall från Tingsrätt, Hovrätt och ibland hela vägen upp till Högsta domstolen. Fallen spänner från småbrott upp […]