Andra boken publicerad

Jag vill härmed informera om att min senaste bok nu är publicerad. Titeln är ”Monetärdemokrati – Växelverkan med kapitalismen och vägen till det penninglösa samhället” och är en direkt fortsättning på första boken ”Monetärdemokrati – En ny human världsordning”.

Den första boken fokuserade på de grundläggande principerna för den monetärdemokratiska samhällsarkitekturen, en grundbok om man så vill, och den andra fokuserar på den praktiska verkligheten runtomkring oss. Hur kan ett samhällssystem med inbyggd penningbrist växelverka med ett annat som har penningöverflöd? Skulle det inte bli kaos när dessa båda världar kolliderar? Boken visar på konkreta praktiska lösningar på dessa problem där allt faller på plats men blickar också in i framtiden mot det penninglösa samhället. Den visar hur monetärdemokratin kan fungera som en bro mellan dessa båda världar som låter den ena gradvis övergå i den andra.

Det finns också två fördjupningar kring de humana krafter som fört oss dit vi står idag och som är förutsättningen för alltsammans. Efter att ha läst denna bok inser man att en human värld inte bara är möjlig utan till och med oundviklig. Det är bara en tidsfråga.

Sajten har också byggts om från scratch och är nu responsiv och mobilanpassad för bästa möjliga upplevelse. Boken finns även på Bokus och Adlibris men är billigast på sajten direkt från tryckeriet utan mellanhänder.

Trevlig läsning!

Uppdatering 2019-11-15: Alla böcker finns nu samlade i en enda samlingsvolym på ca 400 sidor.

63 visningar
© Averbis förlag | Kontakt