MONETÄRDEMOKRATI

Humanitetens ekonomi

Beställ boken här »

Video

Denna introduktionsvideo på svenska och engelska (14 min) är en animerad presentation med 3D-känsla genom 6 huvudpunkter som beskriver monetärdemokratin. Bakgrundsmusiken till videon är från Gustav Mahlers symfoni nr 5, Adagietton. ”En symfoni måste vara som världen. Den måste innehålla allt.” Så beskrev Mahler sin egen musik. Så ser jag också på monetärdemokratin. Ett samhällssystem måste vara som världen. Det måste innehålla allt.

Boken

Pengar är bara siffror på en datorskärm. Den högsta siffran är oändligheten. Varför lider hela världen av penningbrist, trots att det finns oändligt mycket pengar? Det låter ju som rena galenskapen.

Svaret är att metoden för penningtillverkning inte har utvecklats sedan 900-talet och sker då som nu genom principen lån mot ränta via världens central- och affärsbanker. Vi leker med tanken att när den första hundralappen skapas, skapas den som ett lån mot ränta. Till lånet kopplas en räntedel som också ska betalas. Med vad? Nya lån är enda möjligheten. Upprepas detta miljarder gånger får vi dagens värld där den ena ekonomiska krisen avlöser den andra, eftersom det är en matematisk omöjlighet att betala tillbaka samtliga lån mot ränta i sin helhet. Räntepengarna existerar ju inte. Detta är det inte många som förstår. Resultatet är en hård värld där människor måste erövra varandras pengar för att överleva och där det alltid finns en förlorare som går under. Detta kan inte kallas en human världsordning.

Monetärdemokrati – Humanitetens ekonomi reder ut vad som skulle hända om mänskligheten började tillverka pengar genom principen gåva istället och därmed undvek den inbyggda brist på pengar som lån mot ränta oundvikligen skapar. Fram träder ett humant samhälle utan penningbrist, en monetärdemokrati. Konsekvenserna av detta genomtränger allt. Privatpersoner, företag, myndigheter, regering och riksdag omdefinieras och återuppstår i en ny skepnad som ekonomiskt oberoende. Penningflödena styrs in i ett kretslopp och återanvänds. EU får en ny roll som den första monetärdemokratiska unionen, vilket är en permanent lösning på Europas återkommande ekonomiska kriser. Nya länder som inför monetärdemokrati kan smidigt anslutas till den nya unionen, som därmed har potential att omsluta hela världen i en enda stor monetärdemokrati där hela mänskligheten har fri tillgång till hela planetens samlade varor och tjänster. Och det hela är egentligen barnsligt enkelt. Om det saknas pengar är det ju bara att tillverka mera, fast enligt de monetärdemokratiska principerna. Hur är detta möjligt?

Beställning

Boken finns tillgänglig hos Adlibris och Bokus samt hos förlaget. Vill du beställa direkt från förlaget för kortare leveranstid? Beställ då genom formuläret här nedanför.

Beställ direkt från Averbis förlag

Din epostadress kommer inte att lagras eller delas med andra
Ange namn, adress och hur många ex av boken du önskar beställa

Omdömen

Här finns ett urval av omdömen från några läsare.

“Det var en härlig upplevelse att läsa om en så banbrytande tanke, jag har själv som system att förstora eller förminska rejält mitt synsätt för att lättare förstå fysiska eller mentala skeenden, men så här långt har jag aldrig lyckats komma med ekonomin. Det känns ju dessutom som att detta är en fullt möjlig framtid, det är det som gör boken så fascinerande. Och du/ni är öppen för förslag och tankar och låter läsaren vara med på det sättet. Jag har bara lovord, om inte annat för att det är så få som ens ifrågasätter det ekonomiska systemet. Hade själv ett föredrag om tidsfaktorekonomi på folkhögskolan där jag gick ett par år, när jag var utan arbete – ingen förstod vad jag pratade om. Därför – Bugar och bockar för denna bok.”

– Roger

“Din bok Monetärdemokrati har fullständigt raserat alla mina tankar om hur en ekonomi ska se ut. Det du förespråkar är som jag ser absolut fulländat och enkelt att genomföra, teoretiskt, men de som i dag tjänar pengar på pengar kommer nog att spjärna emot. Jag skriver på en bok om ekonomi, och mina tankar är att vi ska ha en räntefri ekonomi. Mina tankar känns futtiga i förhållande till dina. På ett positivt sätt. Jag har en medskribent han har ännu inte läst din bok. Hoppas jag kan övertyga honom om att vi ska ändra våra tankar och skriva en berättelse om hur ett samhälle i vardagen skulle kunna se ut i en monetärdemokrati. Det enda som jag tycker är fel med din idé är att det inte är jag som kommit på den. Jag blir dessutom gärna vän med dig på FB för jag vill verkligen följa dig och dina idéer om samhällsarkitektur.”

– Leif

“Trots att jag inte läst hela boken Monetärdemokrati, vill jag säga ett stort TACK! Jag kunde jag inte hålla mig från att skriva till dig redan idag och berätta att jag/vi håller på att mobilisera för just det som du beskriver i din bok. Du skriver på ett mycket bra sätt och jag ser fram emot att ha denna bok som hjälp i mitt arbete att introducera konceptet inom Jordens Vänner och Zeitgeiströrelsen, där jag är aktiv. Tack än en gång för den mest värdefulla bok jag ägt.”

– Per

“Föreställ dig en värld med obegränsade monetära resurser! Att vi har hur mycket pengar som helst och så mycket som behövs. Föreställ dig att regeringens egen statliga riksbank kan skapa alla de pengar samhället behöver till allt, utan begränsningar, till en skola med all personal som behövs, till en omsorg om gamla och sjuka med all personal som behövs, till en barnomsorg med all personal som behövs - och med genomgående välutbildad och kompetent personal. Föreställ dig en värld utan skulder, utan lån och räntor. Föreställ dig att ditt huslån kan strykas omgående med ett penndrag. Föreställ dig en värld utan giriga "banksters" som försöker lura till sig så mycket pengar som möjligt. Anders Silverfall har skrivit en bok där han på ett mycket konkret pedagogiskt och lättförståeligt sätt visar hur man kan införa detta ekonomiska system inom ramarna för den politiska struktur vi redan byggt upp. Boken heter MONETÄRDEMOKRATI - Humanitetens ekonomi. Det enda som krävs för att införa Monetärdemokrati är att vi börjar betrakta pengar som ett naturligt bytesmedel och att det ekonomiska systemet bygger på en GÅVOKULTUR istället för på principen lån mot ränta och en affärsverksamhet som bygger på en VINSTKULTUR. Anders Silverfalls bok innebär en synvända och ett radikalt, möjligt och till och med nödvändigt perspektivskifte och är ett utmärkt underlag för studiecirklar och diskussionsgrupper.”

– Pia Hellertz (Fil. Dr.)

“Denna bok är en Wake-up-call! Läs den för att förstå hur lurade vi är! Den är mycket pedagogiskt skriven och lättfattlig så man behöver inte vara ekonom för att fatta hur sjukt vårt penningsystem är. Alla läskunniga människor borde läsa den, för inget kommer att förändras förrän alla har förstått innebörden av att folket har inget att säga till om. Och inte heller de politiker som vi väljer och tror kan förändra vårt samhälle till det bättre. Till skillnad från andra ekonomiexperter som skriver om de problemen så ger denna författare konkreta förslag till hur man löser den ekonomiska problematiken på sikt. Rekommenderar den varmt!”

– Villgott

“Anders Silverfalls glasklara analyser och lättillgängliga språk gör läsningen om ekonomi så trevlig att även jag, som normalt avskyr ekonomi, tar till mig vad han skriver med stor behållning.”

– Anders Carrington

Författaren

Jag gillar enkelhet. När jag ser saker som är invecklade, krångliga och komplicerade får jag en stark lust att gå till botten med problemen och se om det inte finns en enklare lösning. Min erfarenhet från IT-världen är att det som är gjort invecklat, krångligt och komplicerat oftast är fel. Det är de rena, eleganta och enkla lösningarna som håller. På en kundpresentation jag gjorde en gång för en svensk myndighet var det en man i publiken som glatt hojtade att: ”Det där var ju så kristallklart att min gamla mamma skulle fattat det!”. Jag hade då kartlagt och förklarat hur hela deras IT-system såg ut och vad jag ville göra för att hjälpa dem framåt. Det man inte förstår kan man heller inte ta till sig och min presentation gav denne man stor inspiration för att han förstod allt jag sade.

Det har genom ödets nycker blivit min specialitet att just kartlägga gamla system och modernisera dem, kvalitetssäkra dem, förklara dem tydligt och klart och göra de människors liv lyckligare som är beroende av dem. Alla som har suttit framför en dator har nog svurit då och då över att ”skiten inte funkar!” och vet hur frustrerande, stressande och påfrestande det är. Vårt samhällssystem är inget undantag och det har blivit mitt intresse att som bisyssla kartlägga, utforska och se vad som kan göras bättre även här och förklara det så kristallklart att alla därute kan förstå.

Hur vi än vrider och vänder oss är vi alla ett. Vi är en mänsklighet som bor på en och samma planet och är alla beroende av varandra. Samhällssystemet är det ”operativsystem” som driver världen och alla kan nog hålla med om att det finns många buggar i detta, som skapar mycket frustration och får många att även här utbrista att ”skiten inte funkar!”. Dessa buggar har jag sett som mitt intresseområde att försöka finna lösningar på.

Men till skillnad från datorer är komponenterna i samhällssystemet inte endast döda kretsar utan också levande människor av kött och blod med behov och känslor som lider och längtar efter lyckan. Samhällssystemet är därför i hög utsträckning ett resultat av våra djupaste mänskliga drivkrafter. Dessa har jag hela mitt medvetna liv också varit mycket intresserad av att utforska och i mitt författarskap har jag funnit en möjlighet att förena dessa båda områden.

Min person är dock inte det viktiga, det är systemet som är det väsentliga och som skall framhållas. Alla som blir inspirerade av systemet kan göra kunskapen till sin egen och göra vad man vill med den utifrån sina egna erfarenheter, intressen och synpunkter. Det står var och en helt fritt.

I mitt författarskap beskriver jag bara den värld jag själv vill leva i. Hoppas du vill det också.

Anders Silverfall är systemvetare (fil.mag.) och har arbetat länge som systemarkitekt inom IT med både privata företag och myndigheter. Han har också ett stort intresse för människans humana drivkrafter. I sitt författarskap förenar han dessa båda ämnen i analyser av samhällssystemet och den värld vi lever i.