Välkommen!

Välkommen till Monetärdemokratin!

Boken Monetärdemokrati gavs ut 2015 och är en analys av samhället från ett systemarkitekturperspektiv. Precis som ett hus har en arkitektur har också samhället som helhet det och det bestämmer de grundläggande villkoren för dess utseende och funktion. Är den nuvarande arkitekturen den enda möjliga eller kan man tänka sig alternativ? Varför finns det fattigdom i världen? Varför plågas mänskligheten av återkommande ekonomiska kriser som nästan känns som om det vore en naturlag? Här på sajten finns övergripande information om vad som står i nämnda bok i text, bild och video samt fördjupningsmaterial i artikel- och bloggform. Hoppas det kan inspriera till nya tankar om en framtida humanare värld.


Vad är Monetärdemokratin?

  • Monetärdemokratin är ett helt nytt och fristående idébygge som kommer från min egen erfarenhet som systemvetare.
  • Den är ett konkret, detaljerat förslag på en ny human ideologi som ger helt nya svar på frågan hur man kan designa ett samhällssystem utan penningbrist.
  • Den bygger på principen att göra gradvisa förändringar där så mycket som möjligt av befintliga strukturer återanvänds.
  • Den förespråkar endast en fredlig väg till förändring av samhället genom den demokratiska processen under lång tid, i takt med att människor blir inspirerade av dess tankar.
  • Den tar avstånd ifrån alla former av direkta konfrontationer med den nuvarande ordningen, då den inte tror på idén att skapa fred med krig.
  • Den är ett teoretiskt ramverk.

Läs en sammanfattning av monetärdemokratin här.


Boken

Pengar är bara siffror på en datorskärm. Den högsta siffran är oändligheten. Varför lider hela världen av penningbrist, trots att det finns oändligt mycket pengar? Det låter ju som rena galenskapen.

Svaret är att metoden för penningtillverkning inte har utvecklats sedan 900-talet och sker då som nu genom principen lån mot ränta via världens central- och affärsbanker. Vi leker med tanken att när den första hundralappen skapas, skapas den som ett lån mot ränta. Till lånet kopplas en räntedel som också ska betalas. Med vad? Nya lån är enda möjligheten. Upprepas detta miljarder gånger får vi dagens värld där den ena ekonomiska krisen avlöser den andra, eftersom det är en matematisk omöjlighet att betala tillbaka samtliga lån mot ränta i sin helhet. Räntepengarna existerar ju inte. Detta är det inte många som förstår. Resultatet är en hård värld där människor måste erövra varandras pengar för att överleva och där det alltid finns en förlorare som går under. Detta kan inte kallas en human världsordning.

Monetärdemokrati – Humanitetens ekonomi reder ut vad som skulle hända om mänskligheten började tillverka pengar genom principen gåva istället och därmed undvek den inbyggda brist på pengar som lån mot ränta oundvikligen skapar. Fram träder ett humant samhälle utan penningbrist, en monetärdemokrati. Konsekvenserna av detta genomtränger allt. Privatpersoner, företag, myndigheter, regering och riksdag omdefinieras och återuppstår i en ny skepnad som ekonomiskt oberoende. Penningflödena styrs in i ett kretslopp och återanvänds. EU får en ny roll som den första monetärdemokratiska unionen, vilket är en permanent lösning på Europas återkommande ekonomiska kriser. Nya länder som inför monetärdemokrati kan smidigt anslutas till den nya unionen, som därmed har potential att omsluta hela världen i en enda stor monetärdemokrati där hela mänskligheten har fri tillgång till hela planetens samlade varor och tjänster. Och det hela är egentligen barnsligt enkelt. Om det saknas pengar är det ju bara att tillverka mera, fast enligt de monetärdemokratiska principerna. Hur är detta möjligt?”

ISBN: 9789177732907
Antal sidor: 397

Denna utgåva innehåller uppdaterade versioner av de båda tidigare böckerna "Monetärdemokrati - En ny human världsordning" (del I) och "Monetärdemokrati - Växelverkan med kapitalismen och vägen till det penninglösa samhället" (del II och III) samt en ny encyklopedi (del IV) med 500 vanliga begrepp och hur dessa påverkas av Monetärdemokratin.


Beställning

Boken finns tillgänglig hos Adlibris och Bokus samt hos författaren. Vill du beställa direkt från författaren för kortare leveranstid? Beställ då genom kontakformuläret och ange namn och adress. Priset per bok är då 270 kr fraktfritt. Swish funkar.

   


Introduktionsfilm

Denna introduktionsvideo på svenska (14 min) är en animerad presentation med 3D-känsla genom 6 huvudpunkter som beskriver Monetärdemokratin.

Bakgrundsmusiken till videon är från Gustav Mahlers symfoni nr 5, Adagietton. ”En symfoni måste vara som världen. Den måste innehålla allt.” Så beskrev Mahler sin egen musik. Så ser jag också på Monetärdemokratin. Ett samhällssystem måste vara som världen. Det måste innehålla allt.


 

3032 visningar
© Averbis förlag | Kontakt