Om författaren

Jag gillar enkelhet. När jag ser saker som är invecklade, krångliga och komplicerade får jag en stark lust att gå till botten med problemen och se om det inte finns en enklare lösning. Min erfarenhet från systemutveckling är att det som är gjort invecklat, krångligt och komplicerat oftast är fel. Det är de rena, eleganta och enkla lösningarna som håller. På en kundpresentation jag gjorde en gång för en svensk myndighet var det en man i publiken som glatt hojtade att: ”Det där var ju så kristallklart att min gamla mamma skulle fattat det!”. Jag hade då kartlagt och förklarat hur hela deras IT-system såg ut och vad jag ville göra för att hjälpa dem framåt. Det man inte förstår kan man heller inte ta till sig och min presentation gav denne man stor inspiration för att han förstod allt jag sade.

Det har genom ödets nycker blivit min specialitet att just kartlägga gamla system och modernisera dem, kvalitetssäkra dem, förklara dem tydligt och klart och göra de människors liv lyckligare som är beroende av dem. Alla som har suttit framför en dator har nog svurit då och då över att ”inget funkar!” och vet hur frustrerande, stressande och påfrestande det är. Vårt samhällssystem är inget undantag och det har blivit mitt intresse att som bisyssla kartlägga, utforska och se vad som kan göras bättre även här och förklara det så kristallklart att alla därute kan förstå.

Hur vi än vrider och vänder oss är vi alla ett. Vi är en mänsklighet som bor på en och samma planet och är alla beroende av varandra. Samhällssystemet är det ”operativsystem” som driver världen och alla kan nog hålla med om att det finns många buggar i detta, som skapar mycket frustration och får många att även här utbrista att ”inget funkar!”. Dessa problem har jag sett som mitt intresseområde att försöka finna lösningar på.

Men till skillnad från datorer är komponenterna i samhällssystemet inte endast döda kretsar utan också levande människor av kött och blod med behov och känslor som lider och längtar efter lyckan. Samhällssystemet är därför i hög utsträckning ett resultat av våra djupaste mänskliga drivkrafter. Dessa har jag hela mitt medvetna liv också varit mycket intresserad av att utforska och i mitt författarskap har jag funnit en möjlighet att förena dessa båda områden.

Min person är dock inte det viktiga, det är systemet som är det väsentliga och som skall framhållas. Alla som blir inspirerade av systemet kan göra kunskapen till sin egen och göra vad man vill med den utifrån sina egna erfarenheter, intressen och synpunkter. Det står var och en helt fritt.

I mitt författarskap beskriver jag bara den värld jag själv vill leva i. Hoppas du vill det också.

Anders Silverfall är systemvetare (fil.mag.) och har arbetat länge som systemarkitekt inom IT med både privata företag och myndigheter. Han har också ett stort intresse för människans humana drivkrafter. I sitt författarskap förenar han dessa båda ämnen i analyser av samhällssystemet och den värld vi lever i.

210 visningar
© Averbis förlag | Kontakt