Reportage i Lommabladet om Monetärdemokratin

Lokaltidningen Lommabladet publicerade idag på förstasidan ett reportage om Monetärdemokratin. Finns att läsa här.

Han förespråkar en ny ekonomisk modell

Av Lena Karlsson

LOMMA. – Pengar uppstår ur ingenting. Men det är inte något som folk tänker på, säger Lommabon Anders Silverfall som nyligen skrivit en bok där han förespråkar ett nytt ekonomiskt system.
Till vardags arbetar han som systemarkitekt inom IT-branschen. Intresset för att fundera över och skriva om det ekonomiska systemet är något han gör parallellt på sin fritid.
– I mitt arbete är jag van vid att tränga in i komplexa system för att hitta lösningar på problem. Jag är med andra ord van vid att tänka utanför boxen.

Uppstår ur ingenting
Därför var det inte främmande för honom att applicera sina kunskaper om IT-system på ekonomin.
– Det ekonomiska systemet bygger på att pengar kan uppstå ur ingenting. Rent matematiskt skulle man kunna skapa oändligt mycket pengar. Ändå är det stor brist på pengar överallt i världen, förklarar Anders Silverfall.
Då det kan skapas oändligt mycket pengar borde det råda bot mot bristen på pengar. Men ju mer pengar som skapas desto större verkar istället pengabristen bli.
– Det är det som är det nuvarande ekonomiska systemets bugg som jag ville hitta en lösning på.
Boven i dramat ligger inbyggt i det ekonomiska systemets historia vilket kan härledas ända till 900-talets guldsmeder.
– Då började många rika furstar bli rädda att förlora sitt guld och lät istället tillgångarna vara kvar hos guldsmederna. I utbyte fick de ett kvitto, alltså det första värdepappret.
Men pappret som kvittot var skrivet på är inte värt någonting i sig.
– En sedel är bara en symbol för ett värde. Pappret i sig är värdelöst, säger Anders Silverfall.
Så småningom kunde guldsmeden även låna ut pengar som han inte hade täckning för. Såvida inte alla tog ut sina tillgångar samtidigt var det inga problem.
– Det finns ett mänskligt psykologiskt mönster som gör att människor känner sig trygga i att ha sina tillgångar i valvet.

Tar ut ränta
Men varken guldsmederna eller dagens banker tar hand om tillgångarna gratis, utan tar ut en ränta. Det är här det stora problemet finns.
– Pengar skapas ur ingenting som ett lån mot ränta. Men räntedelen skapas inte. Så varje gång man lånar mot ränta så ökar bristen på pengar i hela systemet, säger Anders Silverfall.
Denna pengabrist märks i tider av lågkonjunktur. Därför ifrågasätter Anders Silverfall i sin bok ”Monetärdemokrati” dagens ekonomiska system och presenterar en egen ekonomisk modell.
– Jag presenterar ett förslag på ett mer humanitärt system som inte leder till att länder blir bankrutt, säger Anders Silverfall.

74 visningar
© Averbis förlag | Kontakt