LOMMABLADET

Lena Karlsson 2015-09-28: Pengar uppstår ur ingenting. Men det är inte något som folk tänker på, säger Lommabon Anders Silverfall som nyligen skrivit en bok där han förespråkar ett nytt ekonomiskt system.

NEWSVOICE

Anders Silverfall 2016-03-23: Det går inte att ta ut pengar hos banken längre. Eller sätta in för den delen.

LOMMABLADET

Göran Rosborg 2015-10-15: Anders Silverfall innehar möjligen nyckeln till ett hållbart ekonomiskt system.

NEWSVOICE

Anders Silverfall 2016-06-30: Brexit – ännu en ekonomisk jordbävning.