Monetärdemokratin i koncentrat

Inledning
Jag får många frågor från människor via mail och sociala medier som ännu inte läst första boken och som undrar över monetärdemokratins grundprinciper. För att tillfredsställa dessa övergripande frågor och stimulera nyfikenheten har jag sammanfattat monetärdemokratin i koncentrerad form nedan och hoppas att denna översikt kan inspirera till att läsa boken där den fullständiga underbyggnaden finns.

Se också introfilmen som producerades 2018-10.

Några korta inledande fakta:

  • Monetärdemokratin är ett helt nytt och fristående idébygge som uteslutande kommer från min egen erfarenhet som systemarkitekt under 15 år i IT-branschen.
  • Den är ett konkret, detaljerat förslag på en ny human ideologi som ger helt nya svar på frågan hur man kan designa ett samhällssystem utan penningbrist.
  • Den bygger på principen att göra gradvisa, omsorgsfulla förändringar där så mycket som möjligt av befintliga strukturer återanvänds.
  • Den förespråkar endast en fredlig väg till förändring av samhället genom den demokratiska processen under lång tid, i takt med att människor blir inspirerade av dess tankar.
  • Den tar avstånd ifrån alla former av direkta konfrontationer med den nuvarande ordningen, då den inte tror på idén att skapa fred med krig.

Bakgrund – Buggen i det ekonomiska systemet
Den djupaste punkt man kan komma till i ekonomi är hur pengar uppstår. I dagens globala samhällsordning uppstår pengar genom principen lån mot ränta. Denna metod innehåller en princip som med matematisk precision skapar inbyggd penningbrist i systemet, eftersom räntepengarna inte existerar. I boken går jag i detalj igenom hur detta fungerar med ett pedagogiskt exempel från när systemet uppfanns på 900-talet av den tidens guldsmeder. Guldsmederna använde då guldkvitton som var en inteckning för en viss mängd guld, ett embryo till dagens sedlar och elektroniska pengar. Följande bild visar hur gamla lån alltid betalas genom nya lån (grå fält) och hur penningbristen ökar för varje nytt lån (vita fält). Detta är den djupaste orsaken till dagens globala ekonomiska kriser.

Räntepengar existerar inte

Läs en sammanfattning av grundidéerna i monetärdemokratin här.

Konklusion
I ett humant samhälle är det enda absoluta värdet som finns vi människor. Med vår skaparkraft och via de maskiner vi skapar kan vi omforma jordens råvaror till nyttoföremål och erbjuda tjänster åt varandra. Utan oss människor med vår humanitet mot varandra vore jorden åter en ångande djungel med djurrikets lagar. Monetärdemokratins djupaste mål är att frigöra denna mänskliga skaparkraft och humanitet. I ett sådant samhälle har folket på riktigt makten och lyckan i sin hand och allt blir möjligt.

Allt gott,
/Anders

About the author: Anders Silverfall

Anders Silverfall är systemvetare (fil.mag.) och har arbetat länge som systemarkitekt inom IT med både privata företag och myndigheter. Han har också ett stort intresse för människans humana drivkrafter. I sitt författarskap förenar han dessa båda ämnen i analyser av samhällssystemet och den värld vi lever i.