I bloggen skriver jag om aktuella händelser och nyheter. Senaste inläggen:

 • Frågor och reflexioner från en läsare- I en bok måste man avgränsa sig för att inte omfattningen ska växa alltför stor. Jag har därför valt att endast fokusera på de grundprinciper som enligt min mening ett monetärdemokratiskt samhälle bygger på och som löser alla rent tekniska problem, så som inflation, skuldbördor, ojämlikhet, ojämställdhet, lågkonjunktur, rivalitet, konkurrens osv. I denna artikel tar jag upp några frågor och reflexioner från en läsare som väcktes under läsningen och ger mina kommentarer. 1. Skulle inte folk få ”köpfrossa” när alla blir ekonomiskt oberoende? I vår tid av materialism där det andliga har förlorat sin roll som den dominerande livsfaktorn i… ...
 • Bokrecension: Den härskande klassen av Bengt Ericson- Den härskande klassen En bok om Sveriges politiska elit Av Bengt Ericson Bengt Ericson har varit ansvarig utgivare för Dagens Industri, chefredaktör för Veckans Affärer och mångårig korrespondent i London och New York. 1991 tilldelades han Stora journalistpriset för sin grävar- och berättarförmåga. Han har tidigare gett ut 9 böcker. Den härskande klassen gavs ut 2015. Ericson sammanfattar kontentan av sin bok i förordet: ”För vad handlar allt om? Jo: Att komma från ’rätt’ bakgrund. Att ha de ’rätta’ kontakterna. Att förhålla sig till politiken som till vilket annat yrkesområde som helst. Att slå vakt om makten och de egna… ...
 • Bokrecension: Vad gör en bank? av Andreas Cervenka- Andreas Cervenka (född 1974) är ekonomijournalist på Svenska Dagbladet, flerfaldigt belönad för sin grävande journalistik, senast för granskningen av SCA-skandalen som tilldelades Stora Journalistpriset 2015. Boken ”Vad gör en bank?” gavs ut 2017 och är en sammanställning av tidigare krönikor i pressen som omarbetats till bokform. Författaren har tidigare gett ut boken ”Vad är pengar?” (2012) enligt samma upplägg. I denna senaste bok går författaren igenom vad som hänt sedan den stora finanskraschen 2008 som startade med att kostymklädda människor kom ut ur Lehman Brothers skyskrapan med sina personliga ägodelar i pappkartonger. En gigantisk investmentbank hade gått i konkurs och… ...
 • Bokrecension: Den nya överklassen av Bengt Ericson- Den nya överklassen En bok om Sveriges ekonomiska elit Av Bengt Ericson Bengt Ericson har varit ansvarig utgivare för Dagens Industri, chefredaktör för Veckans Affärer och mångårig korrespondent i London och New York. 1991 tilldelades han Stora journalistpriset för sin grävar- och berättarförmåga. Han har tidigare gett ut 8 böcker. Den nya överklassen gavs ut 2010. ”Fredagen den 11 april 2003 klämtade klockan slutgiltigt för den gamla överklassen.” Så inleder Bengt Ericson ett kapitel i ovanstående bok. Nämnda årtal hade den svenska adeln existerat i ca 700 år, alltsedan 1280 då ett antal storbönder förband sig att ställa upp med… ...
 • Recension av Pia Hellertz- Pia Hellertz är Fil.Dr. från Örebro universitet, nu pensionerad, och har skrivit ett antal böcker i olika ämnen. Hon har läst enorma mängder böcker och skriver artiklar och recensioner om dem. Här är hennes senaste recension kring min bok. Jag har läst och recenserat en av hennes böcker här.   ...
 • Nya upplagan publicerad- Nu är nya upplagan publicerad! Den innehåller allt material från de båda första utgåvorna i omarbetad och uppdaterad form samt en mängd nytt material, som kommunicerats i förra nyhetsbrevet, så man kan säga att det är tre böcker för priset av en. Boken innehåller totalt 397 sidor inbunden med hårdband. Det nya materialet är en encyklopedi med ca 500 centrala ord där varje ord kommenterats med en kort analys hur monetärdemokratin kommer att påverka. Priset i internetbokhandeln ligger runt 285 kr med en leveranstid på 5-8 dagar men det går också bra att beställa direkt från förlaget för 270 kr… ...
 • Mänsklig integritet #MeToo- Man och kvinna. Vad är skillnaden? Båda har två ögon, två öron, en mun, två armar, två njurar och en ryggrad. Ja, t.o.m. två bröstvårtor finner vi hos båda könen. De sexuella organen utgår från samma kärna hos fostret där de hos mannen blir testiklar och hos kvinnan äggstockar. Denna lilla skillnad mellan könen styrs av en enda kromosom av alla våra 23 stycken par. Kvinnan har två X-kromosomer och mannen en X och en Y i det sista paret. Hur kan då denna lilla ynkliga skillnad i vårt DNA göra att halva mänskligheten inte känner sig behandlad på samma… ...
 • Ny utgåva av Monetärdemokrati- Första boken Monetärdemokrati – En ny human världsordning gavs ut 2015 och beskrev grunderna i den nya monetärdemokratiska samhällsarkitekturen. Uppföljaren Monetärdemokrati – Växelverkan med kapitalismen och vägen till det penninglösa samhället gavs ut 2016 och presenterade lösningar på hur monetärdemokratin kan växelverka med kapitalismen under en övergångsperiod då dessa båda system samexisterar. Inom ett par veckor kommer en tredje och sista samlingsbok att publiceras som innehåller båda dessa böcker samt en mängd nytt material. Detta nya material går på djupet i detaljerna och tar ner beskrivningen på ett vardagligt plan genom att presentera ett destillat av hela svenska akademins ordlista.… ...
 • En jämförelse mellan monetärdemokratin och Positiva pengar- Abstract De ekonomiska kriserna har varit mänsklighetens ständiga följeslagare sedan principen pengar uppfanns. Under 1900-talets globalisering och tekniska utveckling av datorer och elektroniska pengar har problemen intensifierats. Trots att många olika ekonomiska teorier och kontrollåtgärder har provats under detta århundrade har inte finanskrascherna kunnat undvikas utan är ständigt återkommande med allt större skadeverkningar på samhället. Utvecklingen av nya ekonomiska modeller fortsätter därför och två av dessa är Positiva pengar och monetärdemokratin. I denna artikel jämförs grundidéerna i dessa båda teoretiska ramverk. Slutsatsen är att Positiva pengar syftar till att förändra det befintliga systemet inifrån med dess egna begrepp och mekanismer… ...
 • Arvstvister i domstol- Såg på programmet Domstolen i SVT igår. Där granskas hur de svenska domstolarna arbetar, med videoinspelningar från rättssalarna. Den åtalade är anonymiserad i bild men man ser alla advokater, domare, lagmän osv. omaskerade. Man får följa ett antal fall från Tingsrätt, Hovrätt och ibland hela vägen upp till Högsta domstolen. Fallen spänner från småbrott upp till grova brott som mordanklagelser. Ett fall från gårdagen var följande: ”Peter riskerar att tvingas betala hundratusentals kronor trots att han bara ville hjälpa sin farbror att sälja en bil.” Peters farbror var till åren kommen och hade fått en lindrig stroke, dock så pass… ...
 • Recension/artikel om andra boken- Andra boken ingår numera i samlingsverket som del 2 och 3. Pia Hellertz, Fil. Dr., skrev en artikel inspirerad av andra boken när den kom ut "Växelverkan med kapitalismen och vägen till det penninglösa samhället". Läs den här: http://www.piahellertz.com/Monetardemokrati-2.pdf ...
 • Andra boken publicerad- Information om ny bok Jag vill härmed informera om att min senaste bok nu är publicerad. Titeln är ”Monetärdemokrati – Växelverkan med kapitalismen och vägen till det penninglösa samhället” och är en direkt fortsättning på första boken ”Monetärdemokrati – En ny human världsordning”. Den första boken fokuserade på de grundläggande principerna för den monetärdemokratiska samhällsarkitekturen, en grundbok om man så vill, och den andra fokuserar på den praktiska verkligheten runtomkring oss. Hur kan ett samhällssystem med inbyggd penningbrist växelverka med ett annat som har penningöverflöd? Skulle det inte bli kaos när dessa båda världar kolliderar? Boken visar på konkreta praktiska… ...
 • Tröskeleffekten i samband med nya idéer- Jag har för närvarande dragit ner fokus på FB och andra kanaler för att lägga all ledig tid och koncentration på skrivande och checkar bara in sporadiskt. Här kommer en kort uppdatering av senaste nytt. Jag arbetar nu på nästa bok som är en direkt fortsättning på den första. Mitt mål med första boken var att beskriva den nya samhällsarkitekturen, slutmålet, i sitt renodlade tillstånd. I andra boken fokuserar jag på hur detta idealtillstånd kan anpassas för att bli bakåtkompatibelt med kapitalismen, nuläget. Man kan se andra boken som svar på frågorna i bilaga 2 i första boken, växelverkan mellan… ...
 • Tidfaktorekonomi – reflexioner- Tidfaktorekonomi – reflexioner Tidfaktorekonomi (Tfe) är ett alternativt ekonomiskt system skapat av Karl Gustavsson. Grunderna kan läsas i följande utdrag ur hans bok DEUS EX MACHINA. Systemet diskuteras här och där, bl.a. i följande podcast inom ramen för Martinus andliga vetenskap. Som i alla system finns det styrkor och svagheter och min nedanstående analys syftar endast till att belysa dessa från ett vetenskapligt perspektiv och ska inte ses som kritik av Karl Gustavsson personligen. Jag har inte själv träffat honom men Anna Gustin har känt honom i mer än 20 år och intygar att han är en sant human människa, idag 84 år gammal, som med… ...
 • Brexit – ännu en ekonomisk jordbävning (Newsvoice)- Följande artikel är publicerad på Newsvoice 2016-06-30. Så har det hänt igen. Folk har förlorat nära 10 procent av sina besparingar på en störtdykande aktiemarknad. Britterna har folkomröstat för att lämna det europeiska samarbetet och isolerat sig på sin ö i Atlanten pådrivet av en opinion att EU är för dyrt och att det inte klarar av att styra upp migrationsfrågan med en ekonomisk jordbävning som följd. Men är inte dessa båda frågor egentligen samma fråga nämligen att man ser både EU och migranterna som en kostnad, alltså på sitt djupaste plan att Storbritannien har brist på pengar? Men eftersom… ...
 • Varför slutar banker hantera kontanter? (Newsvoice)- Följande artikel är publicerad på Newsvoice 2016-03-23. Det går inte att ta ut pengar hos banken längre. Eller sätta in för den delen. Hos Handelsbanken kan man läsa på en skylt vid kölappsautomaten att ”Vid kontantuttag är endast 500 och 100-lappar möjligt.” Andra valörer eller mynt är inte längre möjligt att få ut. För den som står på hantverksmarknader är detta ett stort problem då många som besöker dessa vill betala med kontanter, yngre barn och äldre pensionärer exempelvis. För detta behövs en växelkassa med ett varierat utbud av valörer. Förr kunde man gå till bankkassan och be att få… ...
 • Reflexioner efter föreläsningen i Hässleholm och några bilder- Efter en bilfärd upp genom Skåne i en ynka plusgrad och lätt regn anlände vi till Hässleholm där en vänlig Leif B Frid tog emot oss som bjudit in till föreläsning den 10 februari 18:30 - 20:30 på Södra Sandgatan 4, IOGT-lokalen. Vi riggade utrustningen vilket innebar att i all hast skruva upp projektorduken som några barn hade rivit ner och som inte hunnits återställas, projektor och stolar ställdes upp. Allt som allt anlände sedan ca 20 personer. En del kom långväga ifrån vilket för mig vittnar om ett djupt liggande intresse för att ventilera dessa grundläggande frågor om vår… ...
 • Vad hindrar en optimal samordning av alla jordens resurser?- Följande är min kommentar på Facebook: https://www.facebook.com/anderssilverfall/posts/234012233603190?notif_t=... Exempelvis Zeitgeiströrelsen fokuserar på uppbyggnad av teknologiska system som vid varje tidpunkt har koll på jordens samlade resurser, alla kategorier, och kan optimera logistiken kring dessa. Andra talar om detsamma, som t.ex. dansken Martinus som beskriver hur mänskligheten i framtiden kan bli ett folk med en gemensam administration som vilar naturligt på den framväxande humaniteten i oss alla. Med dagens IT-kraft och datahallar vore det inga problem att bygga ett dylikt kärnsystem här och nu. Logistik och teknologi är dock inte huvudproblemet som jag ser saken utan att mänskligheten inte har humaniteten i… ...
 • En intressant dialog- Här nedan följer en dialog mellan mig och två debattörer på Frihetsportalen. Åke och Mats är inledningsvis djupt skeptiska och avfärdar både Per Lundgrens trilogi och min bok som flum, men allteftersom fördjupas diskussionen. Jag uppskattade ordväxlingen mycket och återger den därför här i koncentrerad form. Läs och bedöm själv vem som har bäst argument. Jag har kompletterat texten med länkar till det som diskuteras på några ställen. Och tack Åke och Mats för den konstruktiva dialogen! ................................................................................ Åke Sundström says: 2015-10-09 at 13:26 Har du verkligen gått på flummeriet i dessa pamfletter. I den ena får vi veta att… ...
 • Brännande nära äkta demokrati i riksdagen – hållbar finansiell infrastruktur i debatt- För ett drygt år sedan begärde Valter Mutt (MP) och Annika Lillemets (MP) en s.k. interpellation med dåvarande finansmarknadsminister Peter Norman (M). En interpellation är en vanlig form av möte i Sveriges riksdag där en minister ur regeringen svarar på frågor från riksdagen i en viss sakfråga. ”interpellation (latin interpellaʹtio, av interpeʹllo ’falla i talet’, ’avbryta’, ’bestorma med frågor’), omfattande fråga i riksdagen, framställd av en enskild riksdagsledamot till statsråd, i angelägenheter som rör dennes tjänsteutövning. Interpellationsinstitutet är, tillsammans med frågeinstitutet, en del av riksdagens kontrollmakt gentemot regeringen. Till skillnad mot en vanlig fråga ska en interpellation vara försedd med… ...
 • Den demokratiska vägen- Jag skrev tre blogginlägg (Det djupaste bedrägeriet, Sedelpressen och Diktaturens fall) strax efter att jag läst Per Lundgrens trilogi. Han förmådde att genom kristallklar logik klarlägga hur dagens ekonomiska system fungerar så att jag för första gången såg det med öppna ögon ända ner i botten. Vid den tidpunkten var jag upprörd, frustrerad och arg, som de flesta nog blir efter att ha läst detta verk. Arg över att inse att världen ser ut som den gör med den dolda penningdiktatur som vi alla lever under sedan tusen år med sina pyramidspel och den maktmässiga orättvisa som råder – att… ...
 • Monetärdemokratin i koncentrat- Inledning Jag får många frågor från människor via mail och sociala medier som ännu inte läst första boken och som undrar över monetärdemokratins grundprinciper. För att tillfredsställa dessa övergripande frågor och stimulera nyfikenheten har jag sammanfattat monetärdemokratin i koncentrerad form nedan och hoppas att denna översikt kan inspirera till att läsa boken där den fullständiga underbyggnaden finns. Se också introfilmen som producerades 2018-10. Några korta inledande fakta: Monetärdemokratin är ett helt nytt och fristående idébygge som uteslutande kommer från min egen erfarenhet som systemarkitekt under 15 år i IT-branschen. Den är ett konkret, detaljerat förslag på en ny human ideologi… ...
 • Om Pia Hellertz nya bok- Pia Hellertz har gett ut en ny bok igen. Hon har tidigare bl.a. gett ut boken "Paradigmskifte på gång" (2012) som jag har läst och skrivit en kort recension om. Jag rekommenderar varmt alla hennes böcker. Hon har en speciell förmåga att formligen dammsuga världen på information och sammaställa den kort och koncist. Genom att läsa hennes böcker känner åtminstone jag att jag får hundra böcker på köpet. Den nya boken heter "Att leka Gud!: om klimatdebatten, geoengineering och en ny världsordning" som jag precis har läst och skrivit en recension om, se nedan. Pia nämner min bok Monetärdemokrati -… ...
 • Vad är pengar? Officiell film från Riksbanken- Riksbanken producerade 2015-05-19 en officiell informationsfilm på 5 min som finns här: http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Riksbanken-Play/Vad-ar-pengar Notera hur Riksbanken säger att sedlar och mynt skapas av Riksbanken. Men när det gäller elektroniska pengar på bankkonton är det i huvudsak bankerna själva som skapar dem. Notera också att Riksbanken inte informerar om att räntepengarna inte skapas, oavsett vem som skapar pengarna. Detta är buggen i det ekonomiska systemet. Räntepengar existerar inte. Detta skapar en inbyggd penningbrist i hela systemet, vilket är den djupaste orsaken till alla världens ekonomiska kriser. /Anders ...