Nya upplagan publicerad

Nu är nya upplagan publicerad! Den innehåller allt material från de båda första utgåvorna i omarbetad och uppdaterad form samt en mängd nytt material, som kommunicerats i förra nyhetsbrevet, så man kan säga att det är tre böcker för priset av en. Boken innehåller totalt 397 sidor inbunden med hårdband.

Det nya materialet är en encyklopedi med ca 500 centrala ord där varje ord kommenterats med en kort analys hur monetärdemokratin kommer att påverka.

Priset i internetbokhandeln ligger runt 285 kr med en leveranstid på 5-8 dagar men det går också bra att beställa direkt från förlaget för 270 kr fraktfritt. Vill du göra det går det bra att svara på detta nyhetsbrev eller mejla till order@averbis.se. Ange då ditt namn och adress och hur många böcker du vill ha och betala in pengarna till bankgiro 651-1125. Du får bekräftelse via mejl och leveransen skickas omgående så snart vi ser betalningen och upplagan har levererats från tryckeriet, vilket sker inom de närmaste 4 dagarna.

Hoppas denna nya utgåva kan bidra med positiv energi i en orolig värld genom att visa att ett humant samhällssystem faktiskt är möjligt – humanitetens ekonomi.

Trevlig läsning i höstrusket!

Mänsklig integritet #MeToo

Man och kvinna. Vad är skillnaden? Båda har två ögon, två öron, en mun, två armar, två njurar och en ryggrad. Ja, t.o.m. två bröstvårtor finner vi hos båda könen. De sexuella organen utgår från samma kärna hos fostret där de hos mannen blir testiklar och hos kvinnan äggstockar. Denna lilla skillnad mellan könen styrs av en enda kromosom av alla våra 23 stycken par. Kvinnan har två X-kromosomer och mannen en X och en Y i det sista paret.

Hur kan då denna lilla ynkliga skillnad i vårt DNA göra att halva mänskligheten inte känner sig behandlad på samma sätt som den andra halvan?

Jag såg ett program en gång om en kvinna i överordnad position på ett företag som berättade att hon hade problem att bli respekterad som chef när hon var ny i rollen trots att hon hade den formella positionen. Manliga underordnade ignorerade hennes direktiv. Hon fick då följande råd från en erfaren kvinnlig chefskollega: ”Ta på dem”. Och när hon gjorde det samtidigt som hon gav direktiv blev hon plötsligt respekterad som den överordnade hon var. Varför? Jo, den psykologiska och känslomässiga effekt det har när någon kommer intill en och går inom ens egen privata zon, som börjar några decimeter meter från huden, skapar automatiskt respekt. Det är bara en överordnad som har rätt att komma inom den privata zonen och ta på en underordnad – inte tvärtom. Hur ofta hör man att en anställd lägger armen om axlarna på sin chef under lönesamtalet?

Den som går över nämnda privata gräns anser sig alltså vara överordnad den andra. I ovanstående fall använde den kvinnliga chefen ett respektfullt grepp genom att lägga handen på t.ex. armen eller axeln vilket var starkt nog. Men ju mer intimt område som berörs desto större blir signalen om överordning. Skulle hon stuckit in tummen i kollegans mun eller tagit tag om hans könsdelar hade hon gått över nästa gräns innanför den privata som är den intima.

Så varför gör då den manliga halvan av mänskligheten detta mot den kvinnliga i så stor utsträckning? Ja, med ovanstående logik för att de anser att de är överordnade kvinnorna i sådan grad att de t.o.m. tycker att de har rätt till deras intima zon utan att be om lov. Om man anser att man har fri tillgång till någon annans intima zon är det detsamma som att anse sig äga denna som en privat ägodel, som man kan göra som man vill med.

Men var finns den formella rätten? Är mannen chef över kvinnan så till den grad att han har tillgång till hennes intima zon, som en slags diktator eller haremssultan? Var står det skrivet? Ingenstans. Svaret finns i historien. I årtusenden har mannen tagit det han vill ha med makt utan att fråga om lov tack vare hans större kroppsliga styrka på det mest inhumana vis. Och är det inte ett tecken på bristande medkänsla med kvinnan som gör detta beteende möjligt? Den som överträder den intima zonen kan inte leva sig in i hur obehagligt det är att uppleva detta. Den man som gör det borde leva sig in i kvinnans situation och se ut genom hennes ögon – känna vad hon känner. Och därefter lägga till känslan att ingen bryr sig när hon påtalar saken. Rättsväsendet lägger anmälningar systematiskt på hög för att det inte är prioriterat att utreda vilket innebär att hon får finna sig i att detta område är laglöst land, att det bara är en tidsfråga innan någon på nytt tafsar eller gör andra verbala eller fysiska överträdelser av hennes intima zon och mänskliga integritet. Detsamma gäller självklart åt andra hållet också men statistiken talar här sitt tydliga språk. Kvinnor överträder andras privata och intima zoner i försvinnande liten utsträckning jämfört med män.

För det är det saken handlar om – mänsklig integritet. Både mannen och kvinnan är till 99,99% identiska om man ser till vårt DNA och ingen har någon slags kosmisk rätt till överordning över den andre. Ska vi leva i fred på samma planet måste vi ge energi till varandra, inte ta. Och en av de starkaste formerna av energigivande är att ge någon respekt och integritet.

Det är dags att vi män lägger den mörka forntiden bakom oss och tar steget in i framtiden där kvinnan är vår självklara jämlike – för det är det hon är. Monetärdemokratin löser upp alla former av över- och underordning rent ekonomiskt mellan människor och det är inget litet fält. Den som är ekonomiskt beroende har svårt att beskydda sin privata och intima zon, det är exemplet med Harvey Weinstein och Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Ashley Judd och Cara Devigne tydliga exempel på.

Ny utgåva av Monetärdemokrati

Första boken Monetärdemokrati – En ny human världsordning gavs ut 2015 och beskrev grunderna i den nya monetärdemokratiska samhällsarkitekturen. Uppföljaren Monetärdemokrati – Växelverkan med kapitalismen och vägen till det penninglösa samhället gavs ut 2016 och presenterade lösningar på hur monetärdemokratin kan växelverka med kapitalismen under en övergångsperiod då dessa båda system samexisterar.

Inom ett par veckor kommer en tredje och sista samlingsbok att publiceras som innehåller båda dessa böcker samt en mängd nytt material. Detta nya material går på djupet i detaljerna och tar ner beskrivningen på ett vardagligt plan genom att presentera ett destillat av hela svenska akademins ordlista. Alla 125,000 ord i det svenska språket har analyserats och kokats ner till ca 500 kärnbegrepp som berörs av monetärdemokratins införande. För varje begrepp har en kommentar gjorts kring hur monetärdemokratin kommer att påverka och hur människors vardag förändras. Denna del har kallats Encyklopedin och är en genomgång i bokstavsordning av nämnda ord med en karaktär av reflexion. Tanken med detta nya material har varit att säkerställa att inga vitala kärnproblem eller konstruktioner i dagens samhälle har missats att hanteras i det monetärdemokratiska samhällsbygget och kan ses som en extra avslutande säkerhetskontroll.

Denna tredje och sista bok är alltså en uppdaterad samlingsbok som innehåller allt som har skrivits om monetärdemokratins kärna. Texten har kompletterats med en del nyheter och anpassats till en organisk helhet med en enda lång röd tråd, vissa fördjupningar har flyttats till nya appendix för bättre läsbarhet och boken har fått ett alfabetiskt index sist i boken med centrala nyckelord. Formatet har breddats till 17×24 cm hårdband med skyddsomslag för att erbjuda maximal hållbarhet genom många år och innehåller i detta format ca 400 sidor.

Detta är den slutliga utgåvan som kommer att bli standardverket om monetärdemokratin från författarens sida. Allt framtida nytt material kommer antingen att ges i form av artiklar eller andra kompletterande skrifter. Standardverket anses härmed fullbordat och kommer att få den slutliga titeln Monetärdemokrati – Humanitetens ekonomi och omslaget kommer att visa monetärdemokratins hjärta – det fullkomliga penningkretsloppet.

Boken kommer att finnas tillgänglig i internethandeln samt direkt från förlaget i begränsat lager som tidigare. Ett nytt nyhetsbrev kommer att skickas ut när publiceringen är klar med information hur man kan beställa.

ISBN: 978-91-7773-290-7