Andra boken publicerad

Information om ny bok Jag vill härmed informera om att min senaste bok nu är publicerad. Titeln är ”Monetärdemokrati – Växelverkan med kapitalismen och vägen till det penninglösa samhället” och är en direkt fortsättning på första boken ”Monetärdemokrati – En ny human världsordning”. Den första boken fokuserade på de grundläggande principerna för den monetärdemokratiska samhällsarkitekturen, […]

Tidfaktorekonomi – reflexioner

Tidfaktorekonomi – reflexioner Tidfaktorekonomi (Tfe) är ett alternativt ekonomiskt system skapat av Karl Gustavsson. Grunderna kan läsas i följande utdrag ur hans bok DEUS EX MACHINA. Systemet diskuteras här och där, bl.a. i följande podcast inom ramen för Martinus andliga vetenskap. Som i alla system finns det styrkor och svagheter och min nedanstående analys syftar endast till att belysa dessa från […]